Esperanto-Societo Frankfurt

Esperanto-Gesellschaft Frankfurt am Main e.V.

Programm September 2018

6.9.2018

Lingva rondo: Marveturado (F. Lappe)

Prelego: La 103a UK en Lisbono (diversaj)

Pluraj el niaj membroj partoprenas la Universalan Kongreson de Esperanto en Lisbono. Ili rakontos kaj montros al ni kion ili travivis.


Sprachrunde: Seefahrt (F. Lappe)

Vortrag: Der 103. Weltkongress in Lissabon (verschiedene)

Mehrere unserer Mitglieder nehmen am UK in Lissabon teil. Sie erzählen und zeigen uns, wie es war und was sie erlebt haben.

20.9.2018

Planado de nia kontribuaĵo al Interkulturaj Semajnoj de Frankfurto.

Planungstreffen zu unserem Beitrag zu den Interkulturellen Wochen Frankfurt.

Programm August 2018

2.8.2018

Saalbau ankoraŭ ferias …


16.8.2018

Lingva rondo: Insektoj kaj araneoj (M. Schmitt)

Prelego: Interesaj travivaĵoj (diversaj prelegantoj)

Mallongaj prezentoj de interesaj hobioj, scio aŭ travivaĵoj.


Sprachrunde: Insekten und Spinnen (M. Schmitt)

Vortrag: Interessante Erlebnisse (verschiedene Redner)

Kurze Berichte über besondere Hobbies, ausgefallenes Wissen oder interessante Erlebnisse.

Juli 2018

5.7.2018

Lingva rondo: Similaj vortoj (R. Pflüger)

Prelego: Artefarita inteligenco en historio, kulturo kaj ĉiutago (M. Schmitt)

Artefarita inteligenco, mallongige AI, estas unu de la plej priparolitaj temoj de la 21a jarcento. Sed kion oni celas per ĝi? Kiam kaj kiel ĝi aperas en la homara historio? Kiamaniere ni vidas ĝin kiel parto de nia kulturo? Kie ĝi jam estas bona konatulo? Kaj ĉu ni eble timu ĝin?


Sprachrunde: Ähnliche Wörter (R. Pflüger)

Vortrag: Künstliche Intelligenz (M. Schmitt)

Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist eines der wichtigsten Schlagwörter des 21. Jahrhunderts. Aber was bezweckt man überhaupt damit? Wo und wie taucht sie in der Geschichte der Menschheit auf? Wie sehen wir sie als Bestandteil unserer Kultur? Wo ist sie bereits eine alte Bekannte? Und müssen wir uns vielleicht vor ihr fürchten?

19.7.2018

Ekde nun Saalbau somerferias! La Saalbau-renkontiĝoj ne okazas.


21.7.2018

Somera festo

Kiel kutime ni rekontiĝas en ĝardeno por rostadi, manĝi salatojn, viandojn kaj kukojn kaj ĝui la vivon. Se vi volas viziti nin kiel eksterulo, bv. demandu al Martin Schmitt.

Programm Juni 2018

7.6.2018

Lingva rondo: Malmulte konataj vortoj de la Fundamento de Esperanto (U. Fellmann)

Prelego: Germana Esperanto-Kongreso 2018 (W. Ullmann)


Sprachrunde: Wenig-bekannte Worte aus dem Fundamento de Esperanto

Vortrag: Der Deutsche Esperanto-Kongress 2018 (W. Ullmann)

21.6.2018

Sen-tema renkontiĝo

Treffen ohne Thema

Programm Mai 2018

3.5.2018

foto: Piotr Siedlecki, CC, von publicdomainpictures

Lingva rondo: Kion vi opinias pri mallongigoj? (W. Ullmann)

Prelego: Vojaĝo al Hilbert-hotelo (K. Rumrich)

Senfineco estas malfacila matematika koncepto. La hotelo de Hilbert, kiu havas senfine multajn ĉambrojn, helpas klarigi kelkajn paradoksojn pri senfineco. Kvankam la prelego temas pri matematiko, ĝi nepre taŭgas por nematematikistoj, eĉ celas ilin.


Sprachrunde: Was halten Sie von Abkürzungen? (W. Ullmann)

Vortrag: Reise zum Hilbert-Hotel (K. Rumrich)

Unendlichkeit ist ein schwieriges mathematisches Konzept. Das Hilbert-Hotel mit seinen unendlich vielen Zimmern hilft, einige der Paradoxa bezüglich der Unendlichkeit zu erklären. Obwohl der Vortrag von Mathematik handelt, wendet er sich insbesondere an Nicht-Mathematiker.

17.5.2018

sen-tema renkontiĝo

Treffen ohne Thema

Programm April 2018

5.4.2018

Foto: Geralt de pixabay, CC

Lingva rondo: Enigmoj  (G. Schäfer)

Prelego: La cifereca erao kaj teknologioj de la komenca 21a jarcento (U. Fellmann)

Inter 1940 kaj 1955 inventiĝis la unuaj programeblaj komputiloj (Zuse, Mark I, ENIAC). Dum la sekvaj 50 jaroj, tio kondukis al aro da novaj teknikoj, aparatoj, maŝinoj, iloj kaj metodoj, kiuj ŝanĝegis ne nur la industrion, sed ankaŭ pli kaj pli la vivon de la homaro. “Ciferecigo” priskribas la pli kaj pli grandan influon per novaĵoj kiel saĝaj telefonoj, memstirataj aŭtomobiloj kaj virtuala realeco al la homa vivo. Tiu prelego donas superrigardon pri la diversaj teknikoj kaj informas pri ilia nun stato kaj eblaj baldaŭaj atingoj.


Sprachrunde: Rätsel (G. Schäfer)

Vortrag: Das digitale Zeitalter und die Technologien des beginnenden 21. Jahrhunderts (U. Fellmann)

Zwischen 1940 und 1955 wurden die ersten programmierbaren Computer erfunden (Zuse, Mark I, ENIAC). In den folgenden 50 Jahren führte dies zu einer Masse an neuen Technologien, Aparaten, Maschinen Werkzeugen und Methoden, die nicht nur die Industrie, sondern mehr und mehr auch das Leben der Menschheit in großem Maß veränderte. “Digitalisierung” beschreibt den immer größer werdenden Einfluss von Neuheiten wie Smartphones, selbstfahrende Autos und virtueller Realistät auf das menschliche Leben. Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die verschiedenen Technologien und erläutert ihren aktuellen Stand sowie mögliche anstehende Entwicklungen.

19.4.2018

Sen-programa renkontiĝo

Treffen bisher ohne spezielles Programm

Programm Februar 2018

1.2.2018

Kartvelio, foto: F. Lappe

Lingva rondo: M. Schmitt, temo (ankoraŭ ne certa): terminoj de interreto

Prelego: Vojaĝo al Kartvelio (F. Lappe)

Kartvelio, lando en Kaŭkazio, post la disfalo de Sovetunio denove estas memstara ŝtato. Kvankam kaj geografie kaj kulture ĝi troviĝas inter Eŭropo, Rusujo kaj Irano, la lando konservis sian propran kulturon. Vojaĝraporto pri lando, kiu turnas sin nun al Eŭropo, kaj en kiu okazis pasintjare la 10-a Mezorienta Esperanto Kunveno.


Sprachrunde: M. Schmitt, voraussichtliches Thema: Begriffe rund ums Internet

Vortrag: Georgien (F. Lappe)

Georgien liegt im Kaukasus und ist nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder selbständiger Staat. Geografisch und kulturell am Schnittpunkt zwischen Europa, Russland und dem Iran, wurde es von diesen Regionen immer wieder beeinflusst, hat sich aber trotzdem seine kulturelle Eigenständigkeit bewahren können. Ein Reisebericht über ein Land, das sich wieder nach Europa orientiert, und in dem im letzten Jahr das zehnte Esperanto-Treffen des Mittleren Ostens stattfand.

15.2.2018

Perfektiga kurso / Lernen & Übersetzen (Uli Fellmann)

Programm im Januar 2018

4.1.2018

Lingva rondo: Li/Ŝi aŭ si? – Anina Stecay

Prelego: Irana kulturo en la nuntempo – Reza Torabi

Dua parto de la bonega prelego de Reza, kie li nun rakontos al ni pli pri la nuntempa kulturo de Irano.


Sprachrunde: Li/Ŝi oder si? – Anina Stecay

Vortrag: Kultur im heutigen Iran – Reza Torabi

Zweiter Teil des sehr schönen Vortrags, an dem Reza uns durch die Kultur des heutigen Iran führen wird.

18.1.2018

Perfektiga kurso / Lernen & Übersetzen (Uli Fellmann)

Programm im Dezember 2017

7.12.2017

Tradicie la unuan ĵaŭdon  de la monato ni festas kristnaskon kaj Zamenhof-tagon en gemuta rondo. Ĉiu alportas frandaĵojn por la komuna manĝado.

Traditionell feiern wir am ersten Donnerstag des Monats Weihnachten und den Zamenhof-Tag in gemütlicher Runde. Jeder bringt etwas Leckeres für das gemeinsame Essen mit.


21.12.2017

Ankoraŭ ne certas, ĉu renkontiĝo okazas! Bv. demandu mallonge antaŭ la dato retmesaĝe aŭ sendu mesaĝon al la loka listo.

Es ist noch nicht geklärt, ob der Abend stattfindet! Bitte kurzfristig erkundigen bzw. über die Mailingliste (loka) Bescheid geben.

Programm im November

2.11.2017

Lingva rondo: Arkitekturaj nocioj (preĝejoj) – Anina Stecay

Prelego: De Persujo ĝis Irano – Reza Torabi

Prezento de la historio, geografio kaj kulturo de Irano, unu el la plej malnovaj kaj kernaj civilizacioj de la mondo.


Sprachrunde: Begriffe aus der Architektur (Kirchen) – Anina Stecay

Vortrag: Von Persien bis zum Iran – Reza Torabi

Reza berichtet über die Geschichte, Geographie und Kultur im Gebiet des heutigen Iran, einer der ältesten und berühmtesten Zivilisationen der Erde.


16.11.2017

Prezentado de Esperanto kaj la klubo al la ekstera mondo kadre de la Interkulturelle Wochen Frankfurt.

Präsentation der Esperanto-Kultur und des Clubs im Rahmen der Interkulturellen Wochen Frankfurt.

Page 4 of 5

Funkciigita de WordPress & Etoso de Anders Norén