Esperanto-Societo Frankfurt

Esperanto-Gesellschaft Frankfurt am Main e.V.

Page 3 of 4

Programm Mai 2018

3.5.2018

foto: Piotr Siedlecki, CC, von publicdomainpictures

Lingva rondo: Kion vi opinias pri mallongigoj? (W. Ullmann)

Prelego: Vojaĝo al Hilbert-hotelo (K. Rumrich)

Senfineco estas malfacila matematika koncepto. La hotelo de Hilbert, kiu havas senfine multajn ĉambrojn, helpas klarigi kelkajn paradoksojn pri senfineco. Kvankam la prelego temas pri matematiko, ĝi nepre taŭgas por nematematikistoj, eĉ celas ilin.


Sprachrunde: Was halten Sie von Abkürzungen? (W. Ullmann)

Vortrag: Reise zum Hilbert-Hotel (K. Rumrich)

Unendlichkeit ist ein schwieriges mathematisches Konzept. Das Hilbert-Hotel mit seinen unendlich vielen Zimmern hilft, einige der Paradoxa bezüglich der Unendlichkeit zu erklären. Obwohl der Vortrag von Mathematik handelt, wendet er sich insbesondere an Nicht-Mathematiker.

17.5.2018

sen-tema renkontiĝo

Treffen ohne Thema

Programm April 2018

5.4.2018

Foto: Geralt de pixabay, CC

Lingva rondo: Enigmoj  (G. Schäfer)

Prelego: La cifereca erao kaj teknologioj de la komenca 21a jarcento (U. Fellmann)

Inter 1940 kaj 1955 inventiĝis la unuaj programeblaj komputiloj (Zuse, Mark I, ENIAC). Dum la sekvaj 50 jaroj, tio kondukis al aro da novaj teknikoj, aparatoj, maŝinoj, iloj kaj metodoj, kiuj ŝanĝegis ne nur la industrion, sed ankaŭ pli kaj pli la vivon de la homaro. “Ciferecigo” priskribas la pli kaj pli grandan influon per novaĵoj kiel saĝaj telefonoj, memstirataj aŭtomobiloj kaj virtuala realeco al la homa vivo. Tiu prelego donas superrigardon pri la diversaj teknikoj kaj informas pri ilia nun stato kaj eblaj baldaŭaj atingoj.


Sprachrunde: Rätsel (G. Schäfer)

Vortrag: Das digitale Zeitalter und die Technologien des beginnenden 21. Jahrhunderts (U. Fellmann)

Zwischen 1940 und 1955 wurden die ersten programmierbaren Computer erfunden (Zuse, Mark I, ENIAC). In den folgenden 50 Jahren führte dies zu einer Masse an neuen Technologien, Aparaten, Maschinen Werkzeugen und Methoden, die nicht nur die Industrie, sondern mehr und mehr auch das Leben der Menschheit in großem Maß veränderte. “Digitalisierung” beschreibt den immer größer werdenden Einfluss von Neuheiten wie Smartphones, selbstfahrende Autos und virtueller Realistät auf das menschliche Leben. Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die verschiedenen Technologien und erläutert ihren aktuellen Stand sowie mögliche anstehende Entwicklungen.

19.4.2018

Sen-programa renkontiĝo

Treffen bisher ohne spezielles Programm

Programm Februar 2018

1.2.2018

Kartvelio, foto: F. Lappe

Lingva rondo: M. Schmitt, temo (ankoraŭ ne certa): terminoj de interreto

Prelego: Vojaĝo al Kartvelio (F. Lappe)

Kartvelio, lando en Kaŭkazio, post la disfalo de Sovetunio denove estas memstara ŝtato. Kvankam kaj geografie kaj kulture ĝi troviĝas inter Eŭropo, Rusujo kaj Irano, la lando konservis sian propran kulturon. Vojaĝraporto pri lando, kiu turnas sin nun al Eŭropo, kaj en kiu okazis pasintjare la 10-a Mezorienta Esperanto Kunveno.


Sprachrunde: M. Schmitt, voraussichtliches Thema: Begriffe rund ums Internet

Vortrag: Georgien (F. Lappe)

Georgien liegt im Kaukasus und ist nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder selbständiger Staat. Geografisch und kulturell am Schnittpunkt zwischen Europa, Russland und dem Iran, wurde es von diesen Regionen immer wieder beeinflusst, hat sich aber trotzdem seine kulturelle Eigenständigkeit bewahren können. Ein Reisebericht über ein Land, das sich wieder nach Europa orientiert, und in dem im letzten Jahr das zehnte Esperanto-Treffen des Mittleren Ostens stattfand.

15.2.2018

Perfektiga kurso / Lernen & Übersetzen (Uli Fellmann)

Programm im Januar 2018

4.1.2018

Lingva rondo: Li/Ŝi aŭ si? – Anina Stecay

Prelego: Irana kulturo en la nuntempo – Reza Torabi

Dua parto de la bonega prelego de Reza, kie li nun rakontos al ni pli pri la nuntempa kulturo de Irano.


Sprachrunde: Li/Ŝi oder si? – Anina Stecay

Vortrag: Kultur im heutigen Iran – Reza Torabi

Zweiter Teil des sehr schönen Vortrags, an dem Reza uns durch die Kultur des heutigen Iran führen wird.

18.1.2018

Perfektiga kurso / Lernen & Übersetzen (Uli Fellmann)

Programm im Dezember 2017

7.12.2017

Tradicie la unuan ĵaŭdon  de la monato ni festas kristnaskon kaj Zamenhof-tagon en gemuta rondo. Ĉiu alportas frandaĵojn por la komuna manĝado.

Traditionell feiern wir am ersten Donnerstag des Monats Weihnachten und den Zamenhof-Tag in gemütlicher Runde. Jeder bringt etwas Leckeres für das gemeinsame Essen mit.


21.12.2017

Ankoraŭ ne certas, ĉu renkontiĝo okazas! Bv. demandu mallonge antaŭ la dato retmesaĝe aŭ sendu mesaĝon al la loka listo.

Es ist noch nicht geklärt, ob der Abend stattfindet! Bitte kurzfristig erkundigen bzw. über die Mailingliste (loka) Bescheid geben.

Programm im November

2.11.2017

Lingva rondo: Arkitekturaj nocioj (preĝejoj) – Anina Stecay

Prelego: De Persujo ĝis Irano – Reza Torabi

Prezento de la historio, geografio kaj kulturo de Irano, unu el la plej malnovaj kaj kernaj civilizacioj de la mondo.


Sprachrunde: Begriffe aus der Architektur (Kirchen) – Anina Stecay

Vortrag: Von Persien bis zum Iran – Reza Torabi

Reza berichtet über die Geschichte, Geographie und Kultur im Gebiet des heutigen Iran, einer der ältesten und berühmtesten Zivilisationen der Erde.


16.11.2017

Prezentado de Esperanto kaj la klubo al la ekstera mondo kadre de la Interkulturelle Wochen Frankfurt.

Präsentation der Esperanto-Kultur und des Clubs im Rahmen der Interkulturellen Wochen Frankfurt.

Programm im Oktober 2017

5.10.2017

Lingva rondo: temo ankoraŭ ne konata – M. Schmitt

Prelego: Elmigrado al Ameriko – G. Schäfer

En la jaroj inter 1600 – 1914 multaj personoj el diversaj eŭropaj landoj enmigris Usonon; ili serĉis novan vivon, pro tre diversaj kialoj. En la prelego Gundhild parolos pri konataj kaj malmulte konataj faktoj.


Sprachrunde: Thema steht noch nicht fest – M. Schmitt

Vortrag: Auswanderung nach Amerika – G. Schäfer

Zwischen 1600 und 1914 gab es mehrere große Auswanderungswellen in die späteren USA; aus unterschiedlichen Ländern in Europa flüchteten Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen und unter großen Strapazen. Sie suchten “drüben” ein neues Leben. In ihrem Vortrag spricht Gundhild über bekannte und weniger bekannte Fakten.

19.10.2017

ne okazos pro festotago

fällt aus wg. Feiertag

Programm im September 2017

7.9.2017

Lingva rondo: Esprimi pensojn kaj dezirojn, priskribi karakteron kaj sentojn. – H. Horeth

Prelego: Antikva egiptujo, 2a parto  – U. Fellmann

En januaro Uli montris la unuan parton de sia prezentaĵo, kiu estis ege informriĉa kaj detala kaj prezentas al ni historion, kulturon kaj skribaĵon de unu el la plej longe ekzistantaj regnoj.


Sprachrunde: Thema noch nicht bekannt – H. Horeth

Vortrag: Das alte Ägypten, 2. Teil – U. Fellmann

Die Fortsetzung des im Januar begonnenen, sehr gut ausgearbeiteten und profund recherchierten Vortrages, bei dem Uli uns in Geschichte, Kultur und Schrift eines der am längsten bestehenden Reiche führt.


21.9.2017

Perfektiga kurso kun U. Fellmann

Sprachkurs mit U. Fellmann

Programm im August 2017

3.8.2017

kunveno ne okazos pro ferioj en Saalbau

fällt aus wegen Ferien im Saalbau

5.8.2017

Somera festo

Pro afabla invito de Ges-roj Ullmann ĝi okazos en Friedberg ekde 14:00. La preciza adreso ekscieblas en Esperanto Informilo. Ĉiu bonvole kunportu siajn rostaĵojn kaj ion (kiel salatoj, legomoj, pano …) por la komuna manĝado.

Sommerfest

Familie Ullmann hat dieses Jahr in ihren Garten nach Friedberg eingeladen. Los geht es ab 14:00 Uhr. Die genaue Adresse findet sich im Esperanto Informilo. Jeder bringt bitte das von ihm bevorzugte Grillgut selbst mit, außerdem freuen sich alle über einen Beitrag zur gemeinsamen Tafel in Form von Salaten, Baguette o.ä.


17.8.2017

Lingva rondo: Ni kune kantas (i.a. germanajn popolkantojn tradukitajn de Joachim Giessner kaj konatajn kanonojn) – G. Hennemann & A. Stecay

Prelego: Germana Esperanto Kongreso 2017 en Frajburgo – W. Ullmann


Sprachrunde: Wir singen zusammen (u.a. deutsche Volkslieder, von Joachm Giessner auf Esperanto übersetzt) – G. Hennemann & A. Stecay

Vortrag: Der Deutsche Esperanto-Kongress 2017 in Freiburg – W. Ullmann

 

Gruntbovoj en senarbara vastaĵo

Dum nia lasta regula rekontiĝo ni aŭskultis interesan prezenton pri la fora oriento. Vojaĝraportoj kaj bildserioj pri kongresoj en fremdaj landoj ja relative oftas en Esperantujo, sed ĉi-foje la afero iomete aliis.

Frank Lappe rakontis pri lando, kiun mi apenaŭ konas, kien mi supozeble neniam vojaĝos. Sed bone, kiu povas scii tion?

Li rakontis pri la kutimoj kaj naturo, kaj klarigis, kial vegetaranoj apenaŭ havas ŝancon en tiu lando. Gruntbovoj kaj sovaĝaj ĉevaloj travagadis la fotojn, kaj infanoj kun tre seriozaj vizaĝoj penseme rigardis nin. Sed Frank ne nur montris al ni tion; sur pluraj fotoj troviĝis artefaritaj montoj apud la stratoj, kiuj unuavide ŝajnis al ni kiel rubaĵoj kun ŝiraĵoj el blua plasto aŭ ŝtofo, sed verdire estas sanktaj lokoj („ovoo“). Ni povis kvazaŭ observi, kiel oni sukcesas malkonstrui grandan jurton ene de dudek minutoj, kaj ni povis rigardi la senarbaran vastecon de la pejzaĝo. Do, denove ni pere de Esperanto ricevis impreson de mondparto, pri kiu mi alikaze ne scius ion ajn. Dankon!

Page 3 of 4

Funkciigita de WordPress & Etoso de Anders Norén