La Esperanto-Informilo estas nia ĉiumonate aperanta ĵurnalo por membroj kaj interesiĝantoj. Ĝi enhavas aktualajn anoncojn, ekzemple pri la venontaj renkontiĝoj, kaj raportojn pri la aktivaĵoj de la klubo.


Das Esperanto-Informilo ist unsere monatlich erscheinende Zeitschrift für Mitglieder und Interessenten und enthält aktuelle Ankündigungen, etwa zu bevorstehenden Treffen, und Berichte über die Aktivitäten des Vereins.