La Esperanto-Informilo estas nia ĉiumonate aperanta ĵurnalo por membroj kaj interesiĝantoj. Ĝi enhavas aktualajn anoncojn, ekzemple pri la venontaj renkontiĝoj, kaj raportojn pri la aktivaĵoj de la klubo.

Jen la plej aktuala eldono de la informilo

Arkivo kun pasintaj eldonoj troviĝas ĉi tie.

(Ĉiuj aliroj al la EI kaj la arkivo okazas per la ekstera servo, Dropbox.)


Das Esperanto-Informilo ist unsere monatlich erscheinende Zeitschrift für Mitglieder und Interessenten und enthält aktuelle Ankündigungen, etwa zu bevorstehenden Treffen, und Berichte über die Aktivitäten des Vereins.

Hier finden Sie die aktuelle Ausgabe des Informilo.

Ein Archiv mit älteren Ausgaben befindet sich hier.

(Alle Zugriffe auf das EI und das Archiv erfolgen über den externen Dienst Dropbox.)