Esperanto-Gesellschaft Frankfurt am Main e.V.

Monato: Julio 2022

Programm August 2022

02.08.2022

Sen-tema babilado per Zoom.

Gespräch per Zoom ohne festes Thema.

https://us02web.zoom.us/j/83277003297?pwd=YUh1ZFlSSXZOSWE2SU5NeFQ4bGNqdz09

13.08.2022

Somera festo /Grillfest

Ankaŭ eksteraj gastoj estas bonvenaj – aliĝo kaj ekscio pri detaloj eblas per retmesaĝo.  

Auch Gäste von außerhalb sind willkommen – Anmeldung und Details können über eine E-Mail erfragt werden.

16.08.2022

Prelego: Velboatado (G. Hennemann)

Esti sola sur velboato, esti la kapitano kaj decidi, kien iri nun… tio estas revo por multaj homoj. Georg ĉi-foje rakontos al ni pri velado kaj kiel malfacile estas ricevi la licencon por tio. 

Atentu, ke escepte tiu prelego okazos per Zoom je 19:00 h, ĉar nia kutima renkontiĝejo „Saalbau“ estas fermota pro ferioj!  

Vortrag: Segeln (G. Hennemann)

Alleine auf einem Boot, sein eigener Kapitän sein … das ist für viele Menschen ein Traum. Georg wird uns diesmal etwas über das Segeln erzählen und wie schwierig es ist, den Segelschein zu machen.

Achtung, dieser Vortrag findet ausnahmsweise per Zoom ab 19:00 Uhr statt, weil unser normaler Veranstaltungsort im Saalbau wegen der Sommerferien geschlossen ist.

Programm Juli 2022

05.07.22

Sentema babilado per Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/83277003297?pwd=YUh1ZFlSSXZOSWE2SU5NeFQ4bGNqdz09

19.07.22

Lingva rondo: Aĥ vi verda naŭo – germanaj slangaj esprimoj kaj ilia traduko (R. Pflüger)

Prelego: Tradicia Ĉina Medicino – TĈM (A. Stecay)

Studonte medicinon en Ĉinio, oni povas decidi ĉu studi ĉe universitatoj aŭ la objekton tradician ĉinan medicinon aŭ ĉu okcidentan medicinon. Ankaŭ en Eŭropo kaj Usono intertempe praktikantoj de TĈM plimultiĝas, kaj multaj pacientoj tre aprezas la t.n. „mildan medicinon“.

Sed ĉu TĈM estas vere „pli milda medicino“? Por kiuj malsanoj ĝi aplikeblas? Kiom (aŭ kiom ne) ĝiaj metodoj estas bazitaj sur sciencaj esploroj? Kiel oni povas pritaksi la kvaliton de TĈM-terapeŭto? Kaj kiel entute TĈM diferencas ekz. de la tradiciaj eŭropaj formoj de naturkuracado?

Sprachrunde: Ach du grüne Neune – deutsche Slang-Ausdrücke und ihre Übersetzung (R. Pflüger)

Vortrag: Traditionelle Chinesische Medizin (A. Stecay)

Wer vorhat, in China Medizin zu studieren, kann an den Universitäten zwischen den Studienfächern Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und westliche Medizin wählen. Auch in Europa und den USA gibt es inzwischen immer mehr Praktizierende, und viele Patienten schätzen diese „milde Form“ der Medizin sehr. Aber ist TCM wirklich eine „milde Medizin“? Für welche Krankheiten eignet sie sich besonders? Inwieweit (oder nicht) sind die Methoden durch evidenzbasierte Studien abgesichert? Woran erkennt man die Qualität eines TCM-Therapeuten? Und wie unterscheidet sich TCM überhaupt von z.B. traditioneller europäischer Naturheilkunde?

Funkciigita de WordPress & Etoso de Anders Norén