Esperanto-Gesellschaft Frankfurt am Main e.V.

Aŭtoro: as Page 3 of 5

Programm Januar 2019

03.01.19

lingva rondo: kunmetitaj vortoj (el ĵurnaloj)  (W. Ullmann)

prelego: elektromobileco (G. Hennemann)

Pri kio ni pensas, kiam ni aŭdas la vorton elektromobileco? Ĉu tio bildo estas konvena?

Kiaj estas la hodiaŭaj aŭtomotoroj kaj e-motoroj? Kiujn avantaĝojn aŭ malavantaĝojn havas e-motoroj? Pro kio oni povas bone uzi ilin kaj kiom estos la kostoj?


Sprachrunde: zusammengesetzte Wörter (aus Zeitungen) (W. Ullmann)

Vortrag: Elektromobilität (G. Hennemann)

Woran denken wir, wenn wir das Wort “Elektromobilität” hören? Stimmt das Bild, das wir haben?

Was zeichnet die heutigen Automotoren und E-Motoren aus? Welche Vorteile bzw. Nachteile haben sie? Wofür kann man sie gut verwenden, und wie sieht es mit den Kosten aus?

17.01.2019

Estrar-kunveno (preparado de la membrarkunveno)


Vorstandssitzung (Vorbereitung der Mitgliederversammlung)

Dezember 2018

6.12.2018

Jarfina/kristnaska festo

Kiel kutime en decembro ni renkontiĝos por kune festi, kanti kaj ĝui la frandaĵojn. Bonvolu kunporti manĝaĵojn, trinkaĵojn aŭ muzikinstrumentojn, kaj nepre ne forgesu bonan humoron!


Weihnachtsfeier/Jahresabschlussfest

Wie üblich im Dezember treffen wir uns, um gemeinsam zu feiern, zu singen und die Leckereien zu genießen. Bitte bringen Sie Essen, Trinken oder Musikinstrumente mit, und vergessen Sie auf keinen Fall gute Laune!


20.12.2018

Tiu renkontiĝo eble ne okazos pro tempomanko, bv. antaŭe demandi ĉe ni!

Dieser dritte Donnerstag findet nicht immer statt, weil die meisten kurz vor Weihnachten viele andere Termine haben, bitte deshalb vorher noch mal mit uns Kontakt aufnehmen!

Programm November 2018

1.11.2018

Malferma vespero okaze de Interkulturaj Semajnoj

Offener Abend im Rahmen des Programms der Interkulturellen Wochen

An diesem Abend bieten wir eine Einführung in die internationale Sprache Esperanto, die ja bereits bei ihrer Einführung im Jahr 1887 – also lange vor der jetzigen Globalisierung – das Ziel hatte, sprachliche, aber auch kulturelle und religiöse Gräben zu überwinden und der Menschheit die Möglichkeit eine Verständigung auf Augenhöhe zu ermöglichen. Alle externen Gäste sind herzlich willkommen.


15.11.2018

Libera senprograma babilado

Unterhaltung ohne festes Programm

Programm Oktober 2018

04.10.2018

Lingva rondo: Vortkampo „aŭtomobilo“ (H. Horeth)

Prelego: Tradukado (A. Stecay)

Esperanto jam ekde sia komenco havas riĉan historion de beletraj tradukoj same kiel de originalaj verkoj. Tio estis unu el la faktoroj, kiuj sukcesigis la lingvon male al aliaj planlingvoj. Sed ĉu vi iam pensis pri tio, ĉu entute eblas plensence traduki tekston de iu lingvo al alia? Kion precize signifas „plensence traduki“? Ĉu Esperanto kiel cellingvo havas aliajn trajtojn rilate tradukadon kompare kun naciaj lingvoj? Pri tiuj kaj aliaj konsiderindaĵoj ni parolos.


Sprachrunde: Rund ums Auto (H. Horeth)

Vortrag: Übersetzung (A. Stecay)

Literarische Übersetzungen wie auch originale Werke gehören von Anfang an zur Geschichte von Esperanto. Sie waren auch einer der Faktoren, die der Sprache – im Gegensatz zu anderen Plansprachen – zum Erfolg verholfen haben. Aber haben Sie jemals darüber nachgedacht, ob es überhaupt möglich ist, einen Text vollkommen von einer Sprache in eine andere zu übertragen? Und was genau heißt dann eigentlich: “vollkommen übertragen”? Verhält sich Esperanto in Bezug auf Übersetzungen genau wie die Nationalsprachen? Über diese und andere interessante Aspekte werden wir sprechen.


18.10.18

Libera babilado


Unterhaltung ohne spezielles Programm

Programm September 2018

6.9.2018

Lingva rondo: Marveturado (F. Lappe)

Prelego: La 103a UK en Lisbono (diversaj)

Pluraj el niaj membroj partoprenas la Universalan Kongreson de Esperanto en Lisbono. Ili rakontos kaj montros al ni kion ili travivis.


Sprachrunde: Seefahrt (F. Lappe)

Vortrag: Der 103. Weltkongress in Lissabon (verschiedene)

Mehrere unserer Mitglieder nehmen am UK in Lissabon teil. Sie erzählen und zeigen uns, wie es war und was sie erlebt haben.

20.9.2018

Planado de nia kontribuaĵo al Interkulturaj Semajnoj de Frankfurto.

Planungstreffen zu unserem Beitrag zu den Interkulturellen Wochen Frankfurt.

Programm August 2018

2.8.2018

Saalbau ankoraŭ ferias …


16.8.2018

Lingva rondo: Insektoj kaj araneoj (M. Schmitt)

Prelego: Interesaj travivaĵoj (diversaj prelegantoj)

Mallongaj prezentoj de interesaj hobioj, scio aŭ travivaĵoj.


Sprachrunde: Insekten und Spinnen (M. Schmitt)

Vortrag: Interessante Erlebnisse (verschiedene Redner)

Kurze Berichte über besondere Hobbies, ausgefallenes Wissen oder interessante Erlebnisse.

Juli 2018

5.7.2018

Lingva rondo: Similaj vortoj (R. Pflüger)

Prelego: Artefarita inteligenco en historio, kulturo kaj ĉiutago (M. Schmitt)

Artefarita inteligenco, mallongige AI, estas unu de la plej priparolitaj temoj de la 21a jarcento. Sed kion oni celas per ĝi? Kiam kaj kiel ĝi aperas en la homara historio? Kiamaniere ni vidas ĝin kiel parto de nia kulturo? Kie ĝi jam estas bona konatulo? Kaj ĉu ni eble timu ĝin?


Sprachrunde: Ähnliche Wörter (R. Pflüger)

Vortrag: Künstliche Intelligenz (M. Schmitt)

Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist eines der wichtigsten Schlagwörter des 21. Jahrhunderts. Aber was bezweckt man überhaupt damit? Wo und wie taucht sie in der Geschichte der Menschheit auf? Wie sehen wir sie als Bestandteil unserer Kultur? Wo ist sie bereits eine alte Bekannte? Und müssen wir uns vielleicht vor ihr fürchten?

19.7.2018

Ekde nun Saalbau somerferias! La Saalbau-renkontiĝoj ne okazas.


21.7.2018

Somera festo

Kiel kutime ni rekontiĝas en ĝardeno por rostadi, manĝi salatojn, viandojn kaj kukojn kaj ĝui la vivon. Se vi volas viziti nin kiel eksterulo, bv. demandu al Martin Schmitt.

Programm Juni 2018

7.6.2018

Lingva rondo: Malmulte konataj vortoj de la Fundamento de Esperanto (U. Fellmann)

Prelego: Germana Esperanto-Kongreso 2018 (W. Ullmann)


Sprachrunde: Wenig-bekannte Worte aus dem Fundamento de Esperanto

Vortrag: Der Deutsche Esperanto-Kongress 2018 (W. Ullmann)

21.6.2018

Sen-tema renkontiĝo

Treffen ohne Thema

Programm Mai 2018

3.5.2018

foto: Piotr Siedlecki, CC, von publicdomainpictures

Lingva rondo: Kion vi opinias pri mallongigoj? (W. Ullmann)

Prelego: Vojaĝo al Hilbert-hotelo (K. Rumrich)

Senfineco estas malfacila matematika koncepto. La hotelo de Hilbert, kiu havas senfine multajn ĉambrojn, helpas klarigi kelkajn paradoksojn pri senfineco. Kvankam la prelego temas pri matematiko, ĝi nepre taŭgas por nematematikistoj, eĉ celas ilin.


Sprachrunde: Was halten Sie von Abkürzungen? (W. Ullmann)

Vortrag: Reise zum Hilbert-Hotel (K. Rumrich)

Unendlichkeit ist ein schwieriges mathematisches Konzept. Das Hilbert-Hotel mit seinen unendlich vielen Zimmern hilft, einige der Paradoxa bezüglich der Unendlichkeit zu erklären. Obwohl der Vortrag von Mathematik handelt, wendet er sich insbesondere an Nicht-Mathematiker.

17.5.2018

sen-tema renkontiĝo

Treffen ohne Thema

Programm April 2018

5.4.2018

Foto: Geralt de pixabay, CC

Lingva rondo: Enigmoj  (G. Schäfer)

Prelego: La cifereca erao kaj teknologioj de la komenca 21a jarcento (U. Fellmann)

Inter 1940 kaj 1955 inventiĝis la unuaj programeblaj komputiloj (Zuse, Mark I, ENIAC). Dum la sekvaj 50 jaroj, tio kondukis al aro da novaj teknikoj, aparatoj, maŝinoj, iloj kaj metodoj, kiuj ŝanĝegis ne nur la industrion, sed ankaŭ pli kaj pli la vivon de la homaro. “Ciferecigo” priskribas la pli kaj pli grandan influon per novaĵoj kiel saĝaj telefonoj, memstirataj aŭtomobiloj kaj virtuala realeco al la homa vivo. Tiu prelego donas superrigardon pri la diversaj teknikoj kaj informas pri ilia nun stato kaj eblaj baldaŭaj atingoj.


Sprachrunde: Rätsel (G. Schäfer)

Vortrag: Das digitale Zeitalter und die Technologien des beginnenden 21. Jahrhunderts (U. Fellmann)

Zwischen 1940 und 1955 wurden die ersten programmierbaren Computer erfunden (Zuse, Mark I, ENIAC). In den folgenden 50 Jahren führte dies zu einer Masse an neuen Technologien, Aparaten, Maschinen Werkzeugen und Methoden, die nicht nur die Industrie, sondern mehr und mehr auch das Leben der Menschheit in großem Maß veränderte. “Digitalisierung” beschreibt den immer größer werdenden Einfluss von Neuheiten wie Smartphones, selbstfahrende Autos und virtueller Realistät auf das menschliche Leben. Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die verschiedenen Technologien und erläutert ihren aktuellen Stand sowie mögliche anstehende Entwicklungen.

19.4.2018

Sen-programa renkontiĝo

Treffen bisher ohne spezielles Programm

Page 3 of 5

Funkciigita de WordPress & Etoso de Anders Norén