03.01.19

lingva rondo: kunmetitaj vortoj (el ĵurnaloj)  (W. Ullmann)

prelego: elektromobileco (G. Hennemann)

Pri kio ni pensas, kiam ni aŭdas la vorton elektromobileco? Ĉu tio bildo estas konvena?

Kiaj estas la hodiaŭaj aŭtomotoroj kaj e-motoroj? Kiujn avantaĝojn aŭ malavantaĝojn havas e-motoroj? Pro kio oni povas bone uzi ilin kaj kiom estos la kostoj?


Sprachrunde: zusammengesetzte Wörter (aus Zeitungen) (W. Ullmann)

Vortrag: Elektromobilität (G. Hennemann)

Woran denken wir, wenn wir das Wort “Elektromobilität” hören? Stimmt das Bild, das wir haben?

Was zeichnet die heutigen Automotoren und E-Motoren aus? Welche Vorteile bzw. Nachteile haben sie? Wofür kann man sie gut verwenden, und wie sieht es mit den Kosten aus?

17.01.2019

Estrar-kunveno (preparado de la membrarkunveno)


Vorstandssitzung (Vorbereitung der Mitgliederversammlung)