02.01.2020

Lingva rondo: Eraroj tipaj por komencantoj, kun ekzemploj el Amikumu, 2-a parto (U. Fellmann)

Prelego: La Ĥaosa Komputila Klubo (M. Schmitt)

La Ĥaosa Komputila Klubo estas unu de la plej gravaj germanaj organizaĵoj rilate al komputila sekureco kaj la informadika socio. Martin jam estas membro ekde la jaro 1999. Nur kelkaj tagoj post la 36-a Ĥaosa Komunikada Kongreso, li gvidos nin per sia prelego tra la preskaŭ 40-jara historio de la klubo.


Sprachrunde: Typische Anfängerfehler mit Beispielen aus Amikumu, Teil 2 (U. Fellmann)

Vortrag: Der Chaos Computer Club (M. Schmitt)

Der Chaos Computer Club ist eine der wichtigsten deutschen Organisationen in den Bereichen Computersicherheit und Informationsgesellschaft. Martin ist seit 1999 Vereinsmitglied. Nur wenige Tage nach dem 36. Chaos Communication Congress wird er uns mit seinem Vortrag durch die fast 40-jährige Geschichte des Clubs führen

16.01.2020

Estrarkunveno (formalan invitilon vd. en Esperanto-Informilo)


Vorstandssitzung (offizielle Einladung s. im Esperanto-Informilo)