Esperanto-Societo Frankfurt

Esperanto-Gesellschaft Frankfurt am Main e.V.

Kategorio: Programo Page 3 of 4

Programm Februar 2018

1.2.2018

Kartvelio, foto: F. Lappe

Lingva rondo: M. Schmitt, temo (ankoraŭ ne certa): terminoj de interreto

Prelego: Vojaĝo al Kartvelio (F. Lappe)

Kartvelio, lando en Kaŭkazio, post la disfalo de Sovetunio denove estas memstara ŝtato. Kvankam kaj geografie kaj kulture ĝi troviĝas inter Eŭropo, Rusujo kaj Irano, la lando konservis sian propran kulturon. Vojaĝraporto pri lando, kiu turnas sin nun al Eŭropo, kaj en kiu okazis pasintjare la 10-a Mezorienta Esperanto Kunveno.


Sprachrunde: M. Schmitt, voraussichtliches Thema: Begriffe rund ums Internet

Vortrag: Georgien (F. Lappe)

Georgien liegt im Kaukasus und ist nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder selbständiger Staat. Geografisch und kulturell am Schnittpunkt zwischen Europa, Russland und dem Iran, wurde es von diesen Regionen immer wieder beeinflusst, hat sich aber trotzdem seine kulturelle Eigenständigkeit bewahren können. Ein Reisebericht über ein Land, das sich wieder nach Europa orientiert, und in dem im letzten Jahr das zehnte Esperanto-Treffen des Mittleren Ostens stattfand.

15.2.2018

Perfektiga kurso / Lernen & Übersetzen (Uli Fellmann)

Programm im Januar 2018

4.1.2018

Lingva rondo: Li/Ŝi aŭ si? – Anina Stecay

Prelego: Irana kulturo en la nuntempo – Reza Torabi

Dua parto de la bonega prelego de Reza, kie li nun rakontos al ni pli pri la nuntempa kulturo de Irano.


Sprachrunde: Li/Ŝi oder si? – Anina Stecay

Vortrag: Kultur im heutigen Iran – Reza Torabi

Zweiter Teil des sehr schönen Vortrags, an dem Reza uns durch die Kultur des heutigen Iran führen wird.

18.1.2018

Perfektiga kurso / Lernen & Übersetzen (Uli Fellmann)

Programm im Dezember 2017

7.12.2017

Tradicie la unuan ĵaŭdon  de la monato ni festas kristnaskon kaj Zamenhof-tagon en gemuta rondo. Ĉiu alportas frandaĵojn por la komuna manĝado.

Traditionell feiern wir am ersten Donnerstag des Monats Weihnachten und den Zamenhof-Tag in gemütlicher Runde. Jeder bringt etwas Leckeres für das gemeinsame Essen mit.


21.12.2017

Ankoraŭ ne certas, ĉu renkontiĝo okazas! Bv. demandu mallonge antaŭ la dato retmesaĝe aŭ sendu mesaĝon al la loka listo.

Es ist noch nicht geklärt, ob der Abend stattfindet! Bitte kurzfristig erkundigen bzw. über die Mailingliste (loka) Bescheid geben.

Programm im November

2.11.2017

Lingva rondo: Arkitekturaj nocioj (preĝejoj) – Anina Stecay

Prelego: De Persujo ĝis Irano – Reza Torabi

Prezento de la historio, geografio kaj kulturo de Irano, unu el la plej malnovaj kaj kernaj civilizacioj de la mondo.


Sprachrunde: Begriffe aus der Architektur (Kirchen) – Anina Stecay

Vortrag: Von Persien bis zum Iran – Reza Torabi

Reza berichtet über die Geschichte, Geographie und Kultur im Gebiet des heutigen Iran, einer der ältesten und berühmtesten Zivilisationen der Erde.


16.11.2017

Prezentado de Esperanto kaj la klubo al la ekstera mondo kadre de la Interkulturelle Wochen Frankfurt.

Präsentation der Esperanto-Kultur und des Clubs im Rahmen der Interkulturellen Wochen Frankfurt.

Programm im Oktober 2017

5.10.2017

Lingva rondo: temo ankoraŭ ne konata – M. Schmitt

Prelego: Elmigrado al Ameriko – G. Schäfer

En la jaroj inter 1600 – 1914 multaj personoj el diversaj eŭropaj landoj enmigris Usonon; ili serĉis novan vivon, pro tre diversaj kialoj. En la prelego Gundhild parolos pri konataj kaj malmulte konataj faktoj.


Sprachrunde: Thema steht noch nicht fest – M. Schmitt

Vortrag: Auswanderung nach Amerika – G. Schäfer

Zwischen 1600 und 1914 gab es mehrere große Auswanderungswellen in die späteren USA; aus unterschiedlichen Ländern in Europa flüchteten Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen und unter großen Strapazen. Sie suchten “drüben” ein neues Leben. In ihrem Vortrag spricht Gundhild über bekannte und weniger bekannte Fakten.

19.10.2017

ne okazos pro festotago

fällt aus wg. Feiertag

Programm im September 2017

7.9.2017

Lingva rondo: Esprimi pensojn kaj dezirojn, priskribi karakteron kaj sentojn. – H. Horeth

Prelego: Antikva egiptujo, 2a parto  – U. Fellmann

En januaro Uli montris la unuan parton de sia prezentaĵo, kiu estis ege informriĉa kaj detala kaj prezentas al ni historion, kulturon kaj skribaĵon de unu el la plej longe ekzistantaj regnoj.


Sprachrunde: Thema noch nicht bekannt – H. Horeth

Vortrag: Das alte Ägypten, 2. Teil – U. Fellmann

Die Fortsetzung des im Januar begonnenen, sehr gut ausgearbeiteten und profund recherchierten Vortrages, bei dem Uli uns in Geschichte, Kultur und Schrift eines der am längsten bestehenden Reiche führt.


21.9.2017

Perfektiga kurso kun U. Fellmann

Sprachkurs mit U. Fellmann

Programm im August 2017

3.8.2017

kunveno ne okazos pro ferioj en Saalbau

fällt aus wegen Ferien im Saalbau

5.8.2017

Somera festo

Pro afabla invito de Ges-roj Ullmann ĝi okazos en Friedberg ekde 14:00. La preciza adreso ekscieblas en Esperanto Informilo. Ĉiu bonvole kunportu siajn rostaĵojn kaj ion (kiel salatoj, legomoj, pano …) por la komuna manĝado.

Sommerfest

Familie Ullmann hat dieses Jahr in ihren Garten nach Friedberg eingeladen. Los geht es ab 14:00 Uhr. Die genaue Adresse findet sich im Esperanto Informilo. Jeder bringt bitte das von ihm bevorzugte Grillgut selbst mit, außerdem freuen sich alle über einen Beitrag zur gemeinsamen Tafel in Form von Salaten, Baguette o.ä.


17.8.2017

Lingva rondo: Ni kune kantas (i.a. germanajn popolkantojn tradukitajn de Joachim Giessner kaj konatajn kanonojn) – G. Hennemann & A. Stecay

Prelego: Germana Esperanto Kongreso 2017 en Frajburgo – W. Ullmann


Sprachrunde: Wir singen zusammen (u.a. deutsche Volkslieder, von Joachm Giessner auf Esperanto übersetzt) – G. Hennemann & A. Stecay

Vortrag: Der Deutsche Esperanto-Kongress 2017 in Freiburg – W. Ullmann

 

Programm im Juli 2017

6.7.2017

Lingva rondo: paroligaj ludoj per pentraĵoj (Anina Stecay)

Prelego: Mongolio – vojaĝraporto de Frank Lappe

Mongolio estas por ni ne bone konata lando. Krom jurtoj kaj legendoj pri Ĝingis-Ĥano – kio ankoraŭ troviĝas tie?


Sprachrunde: Spiele, die zum Sprechen anregen – mit Hilfe von Gemälden (Anina Stecay)

Vortrag: Mongolei – Reisebericht von Frank Lappe

Die Mongolei ist ein Land, das für die meisten von uns noch unbekannt ist. Wir denken an Jurten und Legenden über Dschingis Khan – aber was befindet sich dort noch?

8.7.2017

Somera ekskurso, ĉi-jare al Hessenpark (por detaloj vidu Esperanto-Informilon)

Sommerausflug, dieses Jahr in den Hessenpark (Details entnehmen Sie bitte dem Esperanto-Informilo)

20.7.2017

renkontiĝo ne okazas pro ferioj de “Saalbau”

fällt aus wegen der Sommerferien-Pause im Saalbau

Programm im Juni 2017

1.6.2017

Lingva rondo: Vortkampo “Vivo en olda hesujo” kiel prepariĝo pri la ĉi-jara ekskurso al Hessenpark (Martin Schmitt)

Prelego: Fervojista kongreso 2017 en Colmar (Walther Ullmann)


Sprachrunde: Wortfeld “Das Leben im alten Hessen” als Vorbereitung auf unser diesjähriges Ausflugsziel, den Hessenpark (Martin Schmitt)

Vortrag: Eisenbahnerkongress 2017 in Colmar (Walther Ullmann)


15.6.2017

pro festotago ne okazos

fällt aus wegen Fronleichnam

Programm im März 2017

2.3.2017

jara membrarkunveno kun elekto de nova estraro

Jahresmitglieder-Versammlung mit Wahl eines neuen Vorstandes


16.3.2017

Perfektiga kurso / Lernen & Übersetzen (Uli Fellmann)

Page 3 of 4

Funkciigita de WordPress & Etoso de Anders Norén