Esperanto-Gesellschaft Frankfurt am Main e.V.

Kategorio: Programo Page 3 of 5

Programm Juni 2019

06.06.2019

Lingva rondo: En la ĝardeno – ĉio krom plantoj (M. Schmitt)

Prelego: Kiu diris tion? (U. Fellmann)

“Estas pli malfacile detrui antaŭjuĝon ol atomon!” Kiu diris tion?
Ĉu vi aŭdis, ke Voltero diris “mi malsamopinias al vi, tamen, me defendos vian rajton diri vian opinion ĝismorte”? Ke Ejnŝtejno diris “ĉio estas relativa?” Ke Marie-Antoinette konsilis al la povruloj, kiuj ne kapablis aĉeti panon, ke ili anstataŭe manĝu kukon? Ke Jesuo diris “okulo por okulo, dento por dento?” Kaj ke li konsilis ne geedziĝi?
Sed kion tiuj diroj vere signifas? Kaj ĉu ili vere estis dirataj de la homoj, al kiuj ni hodiaŭ atribuas ilin? Pere de divenludo mi volas vojaĝi kun vi tra la maro de famaj citaĵoj, miskomprenataj diraĵoj kaj falsaj konataĵoj.


Sprachrunde: Im Garten – Alles außer Pflanzen (M. Schmitt)

Vortrag: Wer hat das gesagt? (U. Fellmann)

„Es ist schwieriger, ein Vorurteil zu zerstören als ein Atom!“ Wer hat dies gesagt? Haben Sie gehört, dass Voltaire gesagt haben soll „Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen.“? Dass Einstein gesagt hat „Alles ist relativ“? Dass Marie-Antoinette den Armen, die kein Brot kaufen konnten, geraten hat, doch Kuchen zu essen? Dass Jesus gesagt hat „Auge um Auge, Zahn um Zahn“? Und dass er empfohlen hat, nicht zu heiraten?

Aber was bedeuten diese Aussprüche wirklich? Und wurden sie wirklich von den Personen gesagt, denen sie in den Mund gelegt wurden? Mit einem Ratespiel möchte ich mit Ihnen über das Meer der berühmten Zitate, missverstandenen Aussprüche und falschen Kenntnisse reisen.

20.06.2019

Renkontiĝo pro festotago ne okazos.


Wegen des Feiertages fällt das Treffen aus.

22.06.2019

Ĉi-jare ni ekskursas al Frankfurto. Ni renkontiĝos je la 12:00 h ĉe restoracio „Paulaner am Dom“ (Domplatz 6), bone atingebla per metrooj U4 & U5, stacio Dom/Römer. Post la tagmanĝo ni promenos tra la „nova malnova urbo“, bedaŭrinde sen ĉiĉeronado, kaj poste vizitos la historian muzeon. Ni finos la tagon per komuna kafumado.


Dieses Jahr bleiben wir in Frankfurt. Wir treffen uns um 12:00 Uhr im „Paulaner am Dom“ (Domplatz 6), das mit der U4 oder U5 gut zu erreichen ist (Haltestelle Dom/Römer). Nach dem Mittagessen spazieren wir durch die „neue Altstadt“, leider ohne Führung, und besuchen anschließend das Historische Museum. Mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken beschließen wir den Tag.

Programm Mai 2019

02.05.2019

lingva rondo: Tradukekzerco (A. Stecay)

prelego: Vojaĝi sen la angla (F. Reisel)

Franziska estas ĝisosta esperantistino kaj de jardekoj vizitas la plej diversajn internaciajn renkontiĝojn. Ŝi havas amikojn ĉie en la mondo kaj per kaj pro Esperanto travojaĝis preskaŭ ĉiujn kontinentojn. Sed mankas al ŝi la scioj de la dua plej grava mondlingvo – la angla. Dum tiu vespero ŝi rakontos al ni kiel ŝi elturniĝis travojaĝante la mondon sen la angla lingvo.

Sprachrunde: Übersetzungsübung (A. Stecay)


Vortrag: Reisen ohne Englisch (F. Reisel)

Franziska gehört zu den Urgesteinen im momentanen Esperantujo. Seit Jahrzehnten schon besucht sie die unterschiedlichsten internationalen Treffen. Sie hat Freunde überall in der Welt, und hat für und mithilfe von Esperanto fast alle Kontinente bereist. Allerdings fehlen ihr Kenntnisse der zweit-wichtigsten Weltsprache – Englisch. An diesem Abend wird sie uns erzählen, was sie auf ihren Reisen, bei denen sie sich ohne Englisch durch die Welt schlagen musste, so alles erlebt hat. 

16.05.2019

sen-tema babilado


Gesprächsrunde ohne festes Thema

Programm April 2019

04.04.2019

Lingva Rondo: Vortenigmoj (G. Schäfer)

Prelego: Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. Reinhard Selten, la ludteorio, kaj Esperanto (U. Fellmann)

Tiu prelego temas pri la esperantorilata kaj profesia vivo de nia iama esperantokluba membro kaj multjara prezidanto de la Esperanto-Societo Frankfurto ĉe Majno, Reinhard Selten, kiu mortis en 2016, 85 jarojn aĝa. Li estas ĝis nun la sola ESF-ano kiu ricevis nobelpremion, aŭ pli precize: honorigan premion memore al s-ro Nobelo, en la fako ekonomiko, la fako de la studado pri la ekonomio. Tiun premion li recevis pro siaj kontribuoj al la praktika apliko de la ludteorio en la ekonomiko. Kiel li eĉ kombinis siajn du pasiojn, la ekonomikon kaj esperanton, montros tiu prelego.


Sprachrunde: Worträtsel (G. Schäfer)

Vortrag: Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Selten, die Spieltheorie und Esperanto (U. Fellmann)

Der Vortrag behandelt das berufliche Leben und Leben in Esperantujo unseres ehemaligen Klubmitglieds und langjährigem ESF-Vorsitzenden Reinhard Selten, der 2016 im Alter von 85 Jahren verstarb. Er ist bisher das einzige ESF-Mitglied, das jemals einen Nobelpreis erhielt – oder vielmehr: den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Dieser Preis wurde ihm in Anerkennung seiner Leistungen im Bereich der Spieltheorie und ihrer Anwendung in der Ökonomie verliehen. Wie er es geschafft hat, seinen zwei Leidenschaften, die Wirtschaftswissenschaften und Esperanto, gleichzeitig nachzugehen, wird der Vortrag zeigen.

18.04.2019

preparo de la somera ekskurso


Vorbereitungstreffen für unseren Sommer-Ausflug

Programm März 2019

07.03.2019

membrarkunveno

Mitgliederversammlung

21.03.2019

sen-tema babilado

Gesprächsrunde ohne Thema

Programm Februar 2019

07.02.2019

lingva rondo: Esperanta poezio (A. Stecay)

prelego: Grandaj nombroj (K. Rumrich)


Sprachrunde: Esperanto-Poesie (A. Stecay)

Vortrag: Große Zahlen (K. Rumrich)

21.02.2019

sen-tema babilado

Gesprächsrunde ohne festes Thema

Programm Januar 2019

03.01.19

lingva rondo: kunmetitaj vortoj (el ĵurnaloj)  (W. Ullmann)

prelego: elektromobileco (G. Hennemann)

Pri kio ni pensas, kiam ni aŭdas la vorton elektromobileco? Ĉu tio bildo estas konvena?

Kiaj estas la hodiaŭaj aŭtomotoroj kaj e-motoroj? Kiujn avantaĝojn aŭ malavantaĝojn havas e-motoroj? Pro kio oni povas bone uzi ilin kaj kiom estos la kostoj?


Sprachrunde: zusammengesetzte Wörter (aus Zeitungen) (W. Ullmann)

Vortrag: Elektromobilität (G. Hennemann)

Woran denken wir, wenn wir das Wort “Elektromobilität” hören? Stimmt das Bild, das wir haben?

Was zeichnet die heutigen Automotoren und E-Motoren aus? Welche Vorteile bzw. Nachteile haben sie? Wofür kann man sie gut verwenden, und wie sieht es mit den Kosten aus?

17.01.2019

Estrar-kunveno (preparado de la membrarkunveno)


Vorstandssitzung (Vorbereitung der Mitgliederversammlung)

Dezember 2018

6.12.2018

Jarfina/kristnaska festo

Kiel kutime en decembro ni renkontiĝos por kune festi, kanti kaj ĝui la frandaĵojn. Bonvolu kunporti manĝaĵojn, trinkaĵojn aŭ muzikinstrumentojn, kaj nepre ne forgesu bonan humoron!


Weihnachtsfeier/Jahresabschlussfest

Wie üblich im Dezember treffen wir uns, um gemeinsam zu feiern, zu singen und die Leckereien zu genießen. Bitte bringen Sie Essen, Trinken oder Musikinstrumente mit, und vergessen Sie auf keinen Fall gute Laune!


20.12.2018

Tiu renkontiĝo eble ne okazos pro tempomanko, bv. antaŭe demandi ĉe ni!

Dieser dritte Donnerstag findet nicht immer statt, weil die meisten kurz vor Weihnachten viele andere Termine haben, bitte deshalb vorher noch mal mit uns Kontakt aufnehmen!

Programm November 2018

1.11.2018

Malferma vespero okaze de Interkulturaj Semajnoj

Offener Abend im Rahmen des Programms der Interkulturellen Wochen

An diesem Abend bieten wir eine Einführung in die internationale Sprache Esperanto, die ja bereits bei ihrer Einführung im Jahr 1887 – also lange vor der jetzigen Globalisierung – das Ziel hatte, sprachliche, aber auch kulturelle und religiöse Gräben zu überwinden und der Menschheit die Möglichkeit eine Verständigung auf Augenhöhe zu ermöglichen. Alle externen Gäste sind herzlich willkommen.


15.11.2018

Libera senprograma babilado

Unterhaltung ohne festes Programm

Programm Oktober 2018

04.10.2018

Lingva rondo: Vortkampo „aŭtomobilo“ (H. Horeth)

Prelego: Tradukado (A. Stecay)

Esperanto jam ekde sia komenco havas riĉan historion de beletraj tradukoj same kiel de originalaj verkoj. Tio estis unu el la faktoroj, kiuj sukcesigis la lingvon male al aliaj planlingvoj. Sed ĉu vi iam pensis pri tio, ĉu entute eblas plensence traduki tekston de iu lingvo al alia? Kion precize signifas „plensence traduki“? Ĉu Esperanto kiel cellingvo havas aliajn trajtojn rilate tradukadon kompare kun naciaj lingvoj? Pri tiuj kaj aliaj konsiderindaĵoj ni parolos.


Sprachrunde: Rund ums Auto (H. Horeth)

Vortrag: Übersetzung (A. Stecay)

Literarische Übersetzungen wie auch originale Werke gehören von Anfang an zur Geschichte von Esperanto. Sie waren auch einer der Faktoren, die der Sprache – im Gegensatz zu anderen Plansprachen – zum Erfolg verholfen haben. Aber haben Sie jemals darüber nachgedacht, ob es überhaupt möglich ist, einen Text vollkommen von einer Sprache in eine andere zu übertragen? Und was genau heißt dann eigentlich: “vollkommen übertragen”? Verhält sich Esperanto in Bezug auf Übersetzungen genau wie die Nationalsprachen? Über diese und andere interessante Aspekte werden wir sprechen.


18.10.18

Libera babilado


Unterhaltung ohne spezielles Programm

Programm September 2018

6.9.2018

Lingva rondo: Marveturado (F. Lappe)

Prelego: La 103a UK en Lisbono (diversaj)

Pluraj el niaj membroj partoprenas la Universalan Kongreson de Esperanto en Lisbono. Ili rakontos kaj montros al ni kion ili travivis.


Sprachrunde: Seefahrt (F. Lappe)

Vortrag: Der 103. Weltkongress in Lissabon (verschiedene)

Mehrere unserer Mitglieder nehmen am UK in Lissabon teil. Sie erzählen und zeigen uns, wie es war und was sie erlebt haben.

20.9.2018

Planado de nia kontribuaĵo al Interkulturaj Semajnoj de Frankfurto.

Planungstreffen zu unserem Beitrag zu den Interkulturellen Wochen Frankfurt.

Page 3 of 5

Funkciigita de WordPress & Etoso de Anders Norén