Esperanto-Gesellschaft Frankfurt am Main e.V.

Kategorio: Programo Page 2 of 7

Programm August 2022

02.08.2022

Sen-tema babilado per Zoom.

Gespräch per Zoom ohne festes Thema.

https://us02web.zoom.us/j/83277003297?pwd=YUh1ZFlSSXZOSWE2SU5NeFQ4bGNqdz09

13.08.2022

Somera festo /Grillfest

Ankaŭ eksteraj gastoj estas bonvenaj – aliĝo kaj ekscio pri detaloj eblas per retmesaĝo.  

Auch Gäste von außerhalb sind willkommen – Anmeldung und Details können über eine E-Mail erfragt werden.

16.08.2022

Prelego: Velboatado (G. Hennemann)

Esti sola sur velboato, esti la kapitano kaj decidi, kien iri nun… tio estas revo por multaj homoj. Georg ĉi-foje rakontos al ni pri velado kaj kiel malfacile estas ricevi la licencon por tio. 

Atentu, ke escepte tiu prelego okazos per Zoom je 19:00 h, ĉar nia kutima renkontiĝejo „Saalbau“ estas fermota pro ferioj!  

Vortrag: Segeln (G. Hennemann)

Alleine auf einem Boot, sein eigener Kapitän sein … das ist für viele Menschen ein Traum. Georg wird uns diesmal etwas über das Segeln erzählen und wie schwierig es ist, den Segelschein zu machen.

Achtung, dieser Vortrag findet ausnahmsweise per Zoom ab 19:00 Uhr statt, weil unser normaler Veranstaltungsort im Saalbau wegen der Sommerferien geschlossen ist.

Programm Juli 2022

05.07.22

Sentema babilado per Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/83277003297?pwd=YUh1ZFlSSXZOSWE2SU5NeFQ4bGNqdz09

19.07.22

Lingva rondo: Aĥ vi verda naŭo – germanaj slangaj esprimoj kaj ilia traduko (R. Pflüger)

Prelego: Tradicia Ĉina Medicino – TĈM (A. Stecay)

Studonte medicinon en Ĉinio, oni povas decidi ĉu studi ĉe universitatoj aŭ la objekton tradician ĉinan medicinon aŭ ĉu okcidentan medicinon. Ankaŭ en Eŭropo kaj Usono intertempe praktikantoj de TĈM plimultiĝas, kaj multaj pacientoj tre aprezas la t.n. „mildan medicinon“.

Sed ĉu TĈM estas vere „pli milda medicino“? Por kiuj malsanoj ĝi aplikeblas? Kiom (aŭ kiom ne) ĝiaj metodoj estas bazitaj sur sciencaj esploroj? Kiel oni povas pritaksi la kvaliton de TĈM-terapeŭto? Kaj kiel entute TĈM diferencas ekz. de la tradiciaj eŭropaj formoj de naturkuracado?

Sprachrunde: Ach du grüne Neune – deutsche Slang-Ausdrücke und ihre Übersetzung (R. Pflüger)

Vortrag: Traditionelle Chinesische Medizin (A. Stecay)

Wer vorhat, in China Medizin zu studieren, kann an den Universitäten zwischen den Studienfächern Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und westliche Medizin wählen. Auch in Europa und den USA gibt es inzwischen immer mehr Praktizierende, und viele Patienten schätzen diese „milde Form“ der Medizin sehr. Aber ist TCM wirklich eine „milde Medizin“? Für welche Krankheiten eignet sie sich besonders? Inwieweit (oder nicht) sind die Methoden durch evidenzbasierte Studien abgesichert? Woran erkennt man die Qualität eines TCM-Therapeuten? Und wie unterscheidet sich TCM überhaupt von z.B. traditioneller europäischer Naturheilkunde?

Programm April 2022

19.04.2022

Vojaĝo per la Transsiberia Fervojo (R. Pflüger)

La mojosa trajnvojaĝo: kun siaj 9288 km la Transsibiria Fervojo estas la plej longa fervojo en la mondo.

Dum la vojaĝo de Moskvo al Vladivostoko, kiu daŭras proksimume unu semajnon, la vagonaro trapasas 400 stacidomojn. Reinhard, kiu vojaĝis en 2017 la turisme plej interesan parton ĝis Ulan-Ude ĉe kilometro 5662, kun diversaj restadoj ĉe Pasporta-Servo-gastigantoj, raportos pri siaj impresoj.

Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn (R. Pflüger)

Die Zugfahrt mit Kultstatus: mit ihren 9288 km ist die Transsib die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Während ihrer Fahrt von Moskau nach Wladiwostok bei einer Fahrtdauer von ca. einer Woche passiert sie 400 Bahnhöfe. Reinhard, der 2017 den touristisch interessantesten Teil bis Ulan-Ude bei Kilometer 5662 bereist hat, mit diversen Aufenthalten bei Pasporta-Servo-Gastgebern, berichtet über seine Eindrücke.

Programm März 2022

15.3.2022

Ludoteorio (A. Stecay)

Ludoteorio estas teorio pri decidoj baziĝanta sur matematikaj principoj. Nia forpasinta klubano prof. Reinhard Selten ricevis pro siaj kontribuoj al tiu sciencokampo en 1994 (kune kun John Nash kaj John Harsanyi) la Alfred-Nobel-memorpremion pri ekonomiko. En ĉi tiu Zoom-prelego la fundamento de ludoteorio estos klarigita – ĉar la teorio tuŝas niajn bazajn, ĉiutagajn decidojn, eĉ sen konoj de alta matematiko.

Atentu, ke la renkontigo okazos per Zoom je la 19:00 h!!! https://us02web.zoom.us/j/87832948571?pwd=YnFENS9OWDNjcURsYTFGa0hvL013dz09

Spieltheorie (A. Stecay)

Die Spieltheorie ist eine auf mathematischen Überlegungen basierende Theorie der Entscheidungsfindung. Unser verstorbenes Klubmitglied Prof. Reinhard Selten erhielt für seine Beiträge auf diesem Gebiet (zusammen mit John Nash und John Harsanyi) 1994 den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. In diesem Zoom-Vortrag werden die Grundzüge der Spieltheorie erklärt – denn die Theorie berührt unsere basalen, alltäglichen Entscheidungen, auch ohne Kenntnisse der höheren Mathematik!

Bitte beachten, dass das Treffen per Zoom um 19:00 h stattfindet!!! https://us02web.zoom.us/j/87832948571?pwd=YnFENS9OWDNjcURsYTFGa0hvL013dz09

Programm Februar 2022

15.2.2022

(c) joenomias sur Pixabay

Ĉiutaga elektromobileco (M. Schmitt)

Komplike kaj temporabe fueli elektron, neniam plu ferii per aŭtomobilo, frosti sen hejtilo dum vintro. Ĉu vere aŭ ĉu nur fabeloj? Martin kaj lia familio jam uzas du elektroaŭtomobilojn, kaj ni ekscios pri iliaj ĉiutagaj spertoj.

Atentu, ke la renkontiĝo okazos per Zoom je la 19:00 h!!! https://us02web.zoom.us/j/87832948571?pwd=YnFENS9OWDNjcURsYTFGa0hvL013dz09

Elektromobilität im Alltag (M. Schmitt)

Kompliziert und zeitraubend Strom tanken, nie wieder mit dem Auto in den Urlaub, ohne Heizung frieren im Winter. Wirklich, oder sind das alles nur Märchen? Martin und seine Familie fahren gleich zwei Elektroautos, und wir erfahren, wie der Alltag damit aussieht.

Bitte beachten, dass das Treffen per Zoom um 19:00 h stattfindet!!! https://us02web.zoom.us/j/87832948571?pwd=YnFENS9OWDNjcURsYTFGa0hvL013dz09

16a de novembro: Interreta klubvespero

La Esperanto-Societo Frankfurt invitas al sia klubvespero

 • mardo, la 16an de novembro
 • 19:00 – 20:00 loka tempo
 • interrete, pro la denove kreskantaj nombroj de infektitoj

Programo

 • Lingva Rondo: Vortkampo “religiaj festoj” (Reinhard Pflüger)

Krome ni volas priparoli, kiel ĉi-foje organizi nian jarfinan feston, kio okazos la 6a de decembro, konsiderante la denovan kreskon de la infektitaj personoj.

La planita prelego pri Tradicia Ĉina Medicino estos prokrastata al tempo, kiam ni denove povos rekontiĝi surloke!

Ni renkontiĝas per la konferencservo Zoom

 • Rekta ligilo:

https://us02web.zoom.us/j/87832948571?pwd=YnFENS9OWDNjcURsYTFGa0hvL013dz09

Pli da detaloj (aliro per telefono ktp.)

1a de Julio: Klubvespero

La Esperanto-Societo Frankfurt invitas al sia klubvespero

 • Ĵaŭdo, la 1an de Julio 2021
 • 19:00 – 20:00 loka tempo

Programo

 • Ludo: “Nur Unu” (“Just One”, Martin Schmitt)

La partprenontoj bonvulu pretigi kelkajn foliojn da blanka papero kaj dikan nigran skribilon por montri vortojn per la kamerao.

Ni renkontiĝas per la konferencservo Zoom

Pli da detaloj (aliro per telefono ktp.)

15a de Aprilo: Klubvespero

La Esperanto-Societo Frankfurt invitas al sia klubvespero

 • Ĵaŭdo, la 15an de Aprilo 2021 ← Prokrastita de la 1a (Sankta Ĵaŭdo)
 • 19:00 – 20:00 loka tempo

Programo

 • Divenludo pri citaĵoj (U. Fellmann)
 • Ulriko re-prezentas sian amuzan divenludon, dum kiu li rivelas, ĉu diversajn famajn citaĵojn vere diris tiu persono, al kiu oni atribuas ilin.

Ni renkontiĝas per la konferencservo Zoom

Pli da detaloj (aliro per telefono ktp.)

4a de Marto: Klubvespero

La Esperanto-Societo Frankfurt invitas al sia klubvespero

 • Ĵaŭdo, la 4an de Marto 2021
 • 19:00 – 20:00 loka tempo

Programo

 • Programplanado: Aprilo ĝis Septembro
 • Vortludo (A. Stecay)

Ni renkontiĝas per la konferencservo Zoom

Pli da detaloj (aliro per telefono ktp.)

4a de Februaro: Klubvespero

La Esperanto-Societo Frankfurt invitas al sia klubvespero

 • Ĵaŭdo, la 4an de Februaro 2021
 • 19:00 – 20:00 loka tempo

Programo

 • Proverboj (C. Spellerberg)
  • Ni ĉiuj konas proverbojn kiel Ne ĉio brilanta estas diamanto – sed kion ĝi fakte signifas ke frazo estas proverbo? Kio estas la diferencoj inter “normalaj frazoj” kaj proverboj? De kie venas proverboj kaj kial estas kelkfoje malfacila decidi kio estas la signifo de proverboj?
   En sia prelego Carla donos enkondukon al la moderna proverbstudo kaj parolos pri kion ni povas lerni se ni studas proverbojn kun lingvoscienca perspektivo. Finfine, ŝi ankaŭ enkondukos sian propran lingvosciencan teorion pri kio estas proverbo kaj ligos la teorion kun la proverboj de Esperanto. Esperanto havas multajn proverbojn kaj ni povas lerni multon pri proverboj ĝenerale per la studo de la proverboj de Esperanto.

Ni renkontiĝas per la konferencservo Zoom

Pli da detaloj (aliro per telefono ktp.)

Page 2 of 7

Funkciigita de WordPress & Etoso de Anders Norén